Powrót do listy

Moduł ORPPD z opcją pominięcia informacji o jednostce podstawowej

W dniu 18.03.2020 roku została wdrożona nowa wersja aplikacji ORPPD, która umożliwia deponowanie prac dyplomowych z pominięciem informacji o jednostce podstawowej. W celu umożliwienia Państwu stopniowego wdrażania zmian w systemach informatycznych, został zachowany obecnie obowiązujący numer wersji schematu metadanych (2.0.0). Więcej informacji opublikujemy już wkrótce na stronach pomocy technicznej.