Powrót do listy

Udostępnienie funkcjonalności kar pracowniczych i wyroków sądowych

W dniu 21 stycznia 2021 r. została wdrożona funkcjonalność kar dyscyplinarnych i wyroków sądowych w module Pracownicy (POL‑on 2).