Powrót do listy

Moduł „Działania upowszechniające naukę”

Informujemy, że w dniu 2012-12-17 został uruchomiony moduł "Działania upowszechniające naukę" umożliwiający dostęp do danych o konferencjach naukowych oraz nagrodach i wyróżnieniach.

Szczegółowy opis modułu znajduje się w pomocy systemu POL‑on:
      •   Nagrody i wyróżnienia – /dokuwiki/doku.php/dun/nagrody/nagrodybyaward
      •   Konferencje naukowe – /dokuwiki/doku.php/dun/konferencje/conferences

W celu uzyskania dostępu do modułu niezbędne jest posiadanie ról:
      •   Zarządzanie nagrodami i wyróżnieniami przyznanymi jednostce lub jej pracownikom – INST_NAGRODY_ADM
      •   Zarządzanie konferencjami naukowymi, których organizatorem lub współorganizatorem jest jednostka – INST_KONFERENCJE_ADM
      •   Dostęp do zestawienia konferencji naukowych oraz nagród i wyróżnień – MIN_DUN