Powrót do listy

Moduł „dr/dr hab.”


Szanowni Państwo,

w kwestii przekazywania zawiadomień o nadanych w 2012 roku stopniach naukowych poprzez moduł „dr/dr hab.” systemu POL‑on Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina, iż wyłącznie zawiadomienia posiadające status „Zatwierdzone przez jednostkę” (a nie „Edycja”) stanowią o właściwym wprowadzeniu danych i umożliwiają poddanie ich weryfikacji przez Ministerstwo. Status „Edycja” przy zawiadomieniu powoduje, iż nie może ono zostać zweryfikowane. Nadanie statusu „Zatwierdzone przez jednostkę” dokonuje się poprzez polecenie „Zmień status na: Zatwierdzone (przez jednostkę)” w kolumnie „Akcje”.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o sprawdzenie, czy w przypadku Państwa jednostki  w module nie znajdują się zawiadomienia posiadające status „Zgłoszone do poprawy”. W takim przypadku prosimy o dokonanie stosownych korekt, w oparciu o przekazane wytyczne Ministerstwa (polecenie „Pokaż powód odrzucenia zawiadomienia” w kolumnie „Akcje”).

Konsekwencją nieprzekazania danych do Ministerstwa (brak nadania statusu „Zatwierdzone przez jednostkę”) lub niewłaściwego ich wprowadzenia (status „Zgłoszone do poprawy”) będzie brak informacji o nadanych stopniach w raportach sporządzanych dla instytucji zewnętrznych (Główny Urząd Statystyczny) oraz w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Szczegółowa instrukcja obsługi modułu „dr/dr hab.” znajduje się na stronie internetowej /dokuwiki/doku.php/dr_drhab/scenariusze/proces_wpr_zaw.

Z poważaniem
Ewa Sieczek
Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii