Powrót do listy

Migracja danych w module Projekty naukowe

Dane z POL‑on 1.0 w zakresie projektów naukowych zostaną udostępnione w POL‑on 2.0 w lipcu, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie.