Powrót do listy

Liczba godzin zajęć w module Pracownicy – możliwość wyboru kierunków współprowadzonych

W ramach ostatniej aktualizacji modułu Pracownicy, w zakładce „Informacje o prowadzonych zajęciach”, w polu „Liczba godzin zajęć” wprowadzono możliwość wyboru kierunków współprowadzonych. Dotyczy to pracowników prowadzących zajęcia na kierunku prowadzonym wspólnie przez przynajmniej dwie uczelnie, którzy są zatrudnieni przez uczelnię oznaczoną jako współprowadząca (do tej pory możliwość wyboru takiego kierunku miała tylko instytucja główna).