Powrót do listy

Korekta/rejestracja liczby godzin zajęć na kierunku wygaszanym

W systemie POL‑on 2.0 umożliwiono przypisywanie liczby godzin zajęć pracownikom, którzy prowadzą zajęcia na kierunkach wygaszanych. Korekta/rejestracja liczby godzin zajęć na kierunku wygaszanym możliwa jest do czasu zrealizowania programu studiów.

W przypadku kierunków, dla których wskazana została data likwidacji, możliwe jest zarejestrowanie/korekta liczby godzin prowadzonych zajęć maksymalnie dla następnego roku akademickiego obejmującego dany rok kalendarzowy – jeśli zarejestrowano likwidację kierunku w 2019 r., wówczas korekta danych możliwa jest dla roku akademickiego 2019/2020.