Powrót do listy

Komunikat

Informujemy, że uczelnie niepubliczne, które nie posiadają jeszcze potwierdzonej struktury organizacyjnej wraz z uprawnieniami do prowadzenia kierunku studiów będą mogły wypełnić sprawozdanie rekrutacyjne EN-1 za rok 2011/2012 po dniu 12 października 2011 r. Zostanie wówczas udostępniona funkcjonalność pozwalająca samodzielnie definiować listę kierunków w ramach w/w sprawozdania. Jednocześnie uprzejmie prosimy o bieżące weryfikowanie struktury i kierunków studiów oraz zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości.