Powrót do listy

Komunikat w sprawie wdrożenia nowej wersji oprogramowania

Na dzień 2019.01.08 godz. 12.00 planowane są prace konserwacyjne w systemie POL‑on w związku z wdrożeniem nowych wersji oprogramowania. Zmiany obejmują uruchomienie modułów studenci oraz pracownicy w warunkach produkcyjnych. Zakres zmian wraz ze stanem migracji danych był widoczny do tej pory na środowisku POL‑on demo.

Proces aktualizacji wraz z ponownym udostępnieniem aplikacji szacowany jest na czas maksymalnie do dwóch dni (do 10.01.2019 r.). O jego wynikach powiadomimy Państwa w oddzielnym komunikacie.

Równocześnie pragniemy przypomnieć Państwu o okresie przejściowym na wprowadzanie nowych informacji do rejestrów systemu (w szczególności dotyczy do informacji związanych z podziałem subwencji oraz statystyką publiczną). Ostateczny termin ich zasilenia przypada na koniec marca 2020 r.