Powrót do listy

Komunikat w sprawie terminu zasilania wykazu studentów w POL-on

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminów raportowania danych o studentach w POL‑on w bieżącym roku akademickim odpowiadamy, iż od tego roku dane powinny być podawane według stanu na dzień 31 grudnia 2018, zaś obowiązek ich uzupełnienia będzie określony do 15 stycznia 2019 r. Jest to związane ze zmianami w sposobie raportowania danych na potrzeby statystyki publicznej, które zostaną wprowadzone już od tego roku. Daty takie będą obowiązywały oficjalnie od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on, którego projekt jest aktualnie w fazie konsultacji