Powrót do listy

Komunikat w sprawie sprawozdawczości GUS za rok 2019

Informujemy, że dane na potrzeby statystyki publicznej (zbierane w formularzach S-10, S-11 i S-12) w roku 2020 będą, tak jak w roku poprzednim, zbierane w Systemie POL‑on.

W związku z faktem, że zgodnie z art. 219 ust. 6 ustawy wprowadzającej, podmioty szkolnictwa wyższego i nauki przekazują dane za rok 2019 do Systemu POL‑on w terminie do dnia 31 marca 2020 (tylko w tym roku), dane do GUS-u zostaną przekazane na koniec marca br. (termin ustalony z GUS).

Specyfikacja formularzy zbierających dane na potrzeby statystyki publicznej (S-10, S-11 i S-12) zostanie udostępniona w Systemie POL‑on w dniu 24 stycznia 2020 r.