Powrót do listy

Komunikat w sprawie migracji kierunków studiów

Szanowni Państwo,

 

prowadzimy obecnie razem z MNiSW weryfikację danych przekazanych przez Państwa w plikach w ramach procesu migracji danych kierunków studiów. Szczegółowe przypadki wykraczające poza standardowe nieprawidłowości w migrowanych danych będziemy starali się wyjaśniać z Państwem w ramach bezpośrednich kontaktów.

Prosimy o nie używanie operacji potwierdzenia poprawności zmigrowanych w sytuacji, kiedy istnieją wątpliwości, czy wszystkie dane zostały prawidłowo zmigrowane. W takich wypadkach należy najpierw wyjaśnić te wątpliwości w bezpośrednim kontakcie z OPI. Prawidłowa migracja danych o kierunkach studiów ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej rejestracji studentów, a w konsekwencji dla prawidłowego podziału subwencji i naliczenia statystyk GUS.

Z uwagi na powyższe oraz dążenie do jak najwyższej jakości danych udostępnionych w rejestrze w nowej wersji systemu, operacje wprowadzania nowych kierunków oraz uruchomień oraz opcje edycyjne planujemy odblokować dopiero po wyjaśnieniu wszystkich przypadków przekazanych przez Państwa w zgłoszeniach, najpóźniej w pierwszym tygodniu listopada br.