Powrót do listy

Komunikat w sprawie formularza planu rzeczowo finansowego na rok 2018

Szanowni Państwo,

 

w związku z koniecznością przeprowadzenia prac technicznych związanych z funkcjonalnością planu rzeczowo – finansowego na rok 2018 przez Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB, uprzejmie informujemy, że możliwość składania planów poprzez system POL‑on zostaje tymczasowo zawieszona.

W przypadku uchwalenia przez Uczelnię planu rzeczowo – finansowego na rok 2018 przed ponownym uruchomieniem funkcjonalności w systemie POL‑on należy go przekazać w wersji papierowej do MNiSW na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Departament Budżetu i Finansów

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa,

a po wznowieniu funkcjonalności przesłać plan za pośrednictwem systemu POL‑on.

Planowany termin ponownego udostępnienia formularzy za pośrednictwem systemu POL‑on to koniec bieżącego tygodnia.