Powrót do listy

Komunikat w sprawie dyscyplin wykazywanych na studiach doktoranckich kontynuowanych na dotychczasowych zasadach

Komunikat w sprawie dyscyplin wykazywanych na studiach doktoranckich kontynuowanych na dotychczasowych zasadach

 

Jeśli doktorant, kontynuujący studia doktoranckie na dotychczasowych zasadach, wszczął przewód doktorski w okresie:

  • od 01.10.2018 do 30.04.2019 i do 30.04.2019 został nadany stopień doktora -> zarówno do studiów doktoranckich, jak i do stopnia stosuje się dotychczasowe dyscypliny,
  • od 01.10.2018 do 30.04.2019, ale stopień doktora został nadany po 30.04.2019 -> do studiów stosuje się dotychczasowe dyscypliny, a do stopnia nowe.

Jeśli doktorant, kontynuujący studia doktoranckie na dotychczasowych zasadach, wszczął postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora:

  • po 30.09.2019 -> do studiów stosuje się dyscypliny dotychczasowe, a w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nowe.

 

Podstawa Prawna:

Zgodnie z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z art. 179 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), jeżeli postępowanie zostało wszczęte na zasadach dotychczasowych ale stopień został nadany po 30 kwietnia 2019 r. to stopień nadaje się w nowych dyscyplinach.