Powrót do listy

Komunikat – Odświeżenie danych na środowisku POL-on demo

W związku z pojawiającymi się z Państwa strony prośbami o umożliwienie weryfikacji masowego importu danych na środowisku testowym, które było by zgodne ze bieżącym stanem danych systemu POL‑on, informujemy że w dniu 6.12 dokonamy odświeżenia stanu bazy testowej danymi produkcyjnymi. Dotychczas przeprowadzone w trybie testowym importy zostaną usunięte.Udostępnione środowiskowo testowe znajduje się pod adresem: http://polon-demo.opi.org.pl.Państwa konta, hasła i dane są takie same jak w środowisku oficjalnym wg stanu na dzień 5 grudnia 2012. OPI nie zapewnia żadnego przenoszenia danych pomiędzy środowiskiem testowym (polon-demo) a produkcyjnym.