Powrót do listy

Komunikat – moduł „Sprawozdania Finansowe”

Informujemy, że od dnia 14 czerwca 2012 działa moduł Sprawozdania Finansowe. Moduł umożliwia rejestrację sprawozdań: Plan rzeczowo finansowy za rok 2012 oraz Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo finansowego za rok 2011.
Dostęp do modułu możliwy jest po nadaniu użytkownikowi dodatkowej roli (w przypadku uczelni jest to rola INST_FIN).