Powrót do listy

Komunikat – moduł „Doktor/doktor habilitowany”.

Informujemy, że od dnia 14 marca 2012 działa moduł Doktor/doktor habilitowany. Jego zadaniem jest ewidencjonowanie zawiadomień o nadaniu stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz obsługa procesu zgłaszania zawiadomień. Dostęp do modułu możliwy jest po nadaniu użytkownikowi dodatkowej roli (w przypadku uczelni/jednostki jest to rola INST_PR_DR_DR_HAB).