Powrót do listy

Komunikat MNiSW w sprawie wydłużonego terminu sprawozdawczości do POL-on i GUS

W związku z przedłużającym się zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym nowym koronawirusem oraz mając na uwadze docierające do Ministerstwa sygnały od uczelni, że będą one miały także trudność w dochowaniu terminu wprowadzenia danych do Systemu POL‑on tj. do dnia 15 kwietnia 2020 r., uprzejmie informuję, że MNISW podjęło decyzję o przesunięciu terminu wprowadzenia danych do Systemu POL‑on w terminie do dnia 28 kwietnia 2020 r.

Przedłużenie terminu dotyczy wprowadzania danych zarówno do rejestrów POL‑on (studenci, pracownicy, doktoranci) jak również samej sprawozdawczości GUS.