Powrót do listy

Komunikat MNiSW w sprawie migracji kierunków studiów

Szanowni Państwo,

w związku z trwającą migracją danych do nowej wersji Systemu POL‑on, m.in. w zakresie kierunków studiów, informujemy, że na stronie internetowej pod adresem:

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/kierunki_studiow/migracja/start

dostępny jest zasób materiałów pomocowych dotyczących migracji kierunków studiów do nowej wersji systemu.

Pragniemy przy tym zwrócić szczególną uwagę na fakt, że część kierunków studiów nie zostanie do

nowej wersji sytemu przeniesiona.

Powyższe wynika z faktu wygaśnięcia tych kierunków z mocy prawa na podstawie następujących przepisów:

art. 16 – ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 84 poz. 455);
art. 11a ust. 4 i 5 – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
art. 27 – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198 z późn. zm.);
art. 213 – ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).
Zgodnie z informacjami przekazanymi we wcześniejszym komunikacie, w przypadku wystąpienia rozbieżności dotyczących migracji danych kierunków studiów, wszelkie wątpliwości, uwagi lub pytania we wskazanym zakresie prosimy kierować do OPI za pośrednictwem systemu zgłoszeń, poprzez opcję „zgłoś uwagę”, dostępną w obecnej wersji Systemu POL‑on.