Powrót do listy

Komunikat MNiSW – Minimum kadrowe na rok 2018/2019

W związku z wejściem z dniem 1 października 2018 r. przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669),informujemy, iż począwszy od dnia 1 października 2018 r. znosi się instytucję minimum kadrowego.

Wobec powyższego od dnia 1 października 2018 r. uczelnie nie będą miały obowiązku wprowadzania informacji w zakresie minimum kadrowego do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on.

Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, iż z dniem 1 października 2018 r., z uwagi na wejście w życie nowych przepisów oraz w celu zapewnienia jakości kształcenia, zmienią się również wymogi formalne w zakresie spełniania przez uczelnię wymagań niezbędnych do prowadzenia studiów.

Szczególny nacisk położony został na wymóg dotyczący minimalnej liczby godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscy pracy, do którego odnosi się art. 73 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.