Powrót do listy

Komunikat MEIN dotyczący ogłoszenia rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r.

Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on (Dziennik Ustaw poz. 2364). Tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2364

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.