Powrót do listy

Komunikat MEiN – Czasowe ograniczenie wprowadzania danych finansowych

W związku z planowanymi zmianami w zakresie modułu „Dane finansowe”, wynikającymi z przygotowywanego projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on, prosimy o czasowe wstrzymanie uzupełniania danych dotyczących:

  1. wysokości nakładów ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe,
  2. wyniku finansowego podmiotu,
  3. przychodów z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Dane te (w zmienionym zakresie) będą mogły być sprawozdawane do 15 stycznia 2022 r. W najbliższym czasie zostanie opublikowany projekt powyższego rozporządzenia.