Powrót do listy

Komunikat MEiN – Aktualizacja ograniczeń dotyczących wprowadzania danych finansowych

W związku z planowanymi zmianami w zakresie modułu „Dane finansowe”, wynikającymi z opublikowanego projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on, prosimy o czasowe wstrzymanie uzupełniania danych dotyczących:

  • wysokości nakładów ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe,
  • wyniku finansowego podmiotu.

Przychody z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, jak i przychody z tytułu komercjalizacji usług mogą być uzupełniane na bieżąco.