Powrót do listy

Komunikat dotyczący modułów „Kierunki kształcenia” oraz „Sprawozdania”

Z dniem 20 września 2012 r. udostępniona została nowa wersja systemu polegająca na zmianie funkcjonalności w module „Kierunki studiów”.

Wdrożona zmiana pozwala podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni posiadającym odpowiednie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego na samodzielne wprowadzenie uprawnień do prowadzenia nowych kierunków studiów do systemu, w pozostałych przypadkach (kierunki tworzone decyzją Ministra) dokonuje tego Ministerstwo. Każde nowo dodane uprawnienie należy – w przypadku rozpoczęcia kształcenia z dniem 1 października br. – „aktywować” poprzez wprowadzenie go na listę prowadzonych kierunków (opcja: „uruchom nowy kierunek”).

Wszystkie uczelnie są też zobowiązane do dokonania w systemie jak najszybszej weryfikacji informacji na temat swojej struktury organizacyjnej oraz istniejących uprawnień do kierunków studiów (oznaczone żółtym tłem) poprzez wprowadzenie danych dotyczących profilu kształcenia, obszaru, dziedziny, dyscypliny, do których przyporządkowano prowadzone kierunki. Dzięki temu możliwe będzie prawidłowe złożenie sprawozdań EN-1 i rocznych sprawozdań z działalności uczelni oraz prawidłowe wykazanie minimum kadrowego wg stanu na dzień 1 października 2012 r.

Obowiązek złożenia przez rektorów sprawozdań z rekrutacji – EN-1 – termin na złożenie sprawozdania mija dnia 5 października.

Obowiązek złożenia przez rektorów rocznych sprawozdań z działalności uczelni wraz z informacją dotyczącą obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów – określony ustawą termin na złożenie sprawozdania mija dnia 15 października.

Krótka charakterystyka opisująca krok po kroku czynności jakie powinny zostać wykonane przez uczelnie w systemie POL‑on:
1.    Zmiany i obowiązki uczelni dotyczące kierunków studiów (/dokuwiki/doku.php/kierunkistudiow/krokpokroku).
2.    Wypełnienie danych „Sprawozdania z działalności uczelni” (/dokuwiki/doku.php/sprawozdanie/krokpokroku).