Powrót do listy

Komunikat dotyczący interpretacji punktów ECTS

W związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami prezentujemy interpretację dotyczącą punktów ECTS wprowadzanych do systemu.

Uczelnie publiczne podają dwie wartości:
1. Limit punktów ECTS (zgodnie z art. 164a ustawy z dnia 27 lipca 2005);
2. Uzyskane punkty ECTS, czyli liczbę punktów wykorzystanych na zaliczone zajęcia. Pole to odpowiada dotychczasowemu polu o nazwie „Suma punktów ECTS”. Wartość podawana jest narastająco.

 Do prezentacji aktualnego stanu punktów ECTS (na poziomie interfejsu użytkownika systemu POL‑on) wykorzystane są cztery pola:
1. Limit punktów ECTS – wartość wprowadzana przez uczelnię;
2. Dodatkowe punkty ECTS – wartość wyliczana przez system. Dla studiów międzyobszarowych jest to 90 punktów ECTS, w pozostałych przypadkach 30 punktów;
3. Uzyskane punkty ECTS – wartość wprowadzana przez uczelnię;
4. Liczba wolnych punktów ECTS – wartość wyliczana przez system. Obliczenie odbywa się na podstawie następującego wzoru:
    Liczba wolnych = Limit + Dodatkowe – Uzyskane

Uczelnie niepubliczne podają jedynie wartość:
1. Uzyskane punkty ECTS.