Powrót do listy

Komunikat dot. pomocy materialnej dla studentów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że jednostki, które dokonały rozdziału pomocy materialnej po zakończeniu wprowadzania danych studentów do systemu POL‑on, obowiązane są do zaktualizowania danych studentów, którym pomoc taka została udzielona w terminie 14 dni od momentu podjęcia decyzji o przyznaniu pomocy.