Powrót do listy

Komunikat Departamentu Nauki MNiSW

W związku z informacjami o oferowaniu przez różne podmioty usług związanych z przygotowaniem jednostek naukowych do procesu oceny parametrycznej za lata 2013-2016 uprzejmie wyjaśniamy, że obecnie obsługę informatyczną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w zakresie procesu kategoryzacji jednostek naukowych prowadzi Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Ministerstwo nie odpowiada za usługi oferowane w tym zakresie przez inne podmioty. Decyzje o korzystaniu z usług doradztwa jednostki naukowe mogą podejmować wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Jednostki naukowe są zobowiązane – zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – do wprowadzania danych o działalności badawczo-rozwojowej. Szczegółowy zakres oraz terminy aktualizowania informacji określa rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce oraz rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

Wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemach POL‑on i PBN należy więc do zadań szkół wyższych i jednostek naukowych, a firma komercyjna nie jest podmiotem występującym w procesie parametryzacji.