Powrót do listy

Komunikat

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 1 października 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 207 z dnia 30 września 2011 r., pod poz. 1236.Na podstawie § 1 pkt. 2 w/w rozporządzenia, do przekazywania danych objętych wykazem są zobowiązane: uczelnie, instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, państwowe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzące działalność naukową i badawczo-rozwojową oraz międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej.

Jednostki badawcze i naukowe będą mogły same edytować swoją strukturę i wprowadzać dane. W tym celu jednostki badawcze i naukowe mogą przesyłać zgłoszenia dotyczące zakładania kont na następujący adres mailowy: polon@nauka.gov.pl.

Informacje związane z zakładaniem kont dostępne na stronie: Konta w systemie

Planowany termin uruchomienia możliwości edycji danych to 2 listopada 2011 roku. Konta zakładane są na bieżąco według kolejności zgłoszeń.