Powrót do listy

Kolejne zestawienia z hurtowni danych (Moduł Raporty)

W module Raporty udostępnione zostały nowe zestawienia w obszarze Kierunków:

  • Zestawienie studiów na kierunku współprowadzonych,
  • Zestawienie uruchomień studiów na kierunku współprowadzonych.

W planach mamy wprowadzenie raportów w obszarze Studentów, a mianowicie:

  • Raport studentów otrzymujących pomoc materialną w tym samym czasie na więcej niż jednym kierunku studiów,
  • Raport studentów otrzymujących pomoc materialną po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub podejmujących ponownie studia pierwszego stopnia,
  • Raport studentów otrzymujących pomoc materialną po upłynięciu okresu przysługiwania świadczeń.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych raportów, możliwość ich generowania i pobierania  zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Więcej informacji o module Raporty znajduje się w Pomocy systemu POL‑on.