Powrót do listy

Kolejne sprawozdania udostępnione w Bazie dokumentów planistyczno-sprawozdawczych dla uczelni publicznych

W module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych udostępniliśmy:

 • sprawozdanie finansowe za rok 2023,
 • sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023,
 • plan rzeczowo-finansowy na rok 2024.

Podmioty zobligowane do złożenia powyższych sprawozdań to:

 • uczelnie publiczne oraz
 • 6 uczelni kościelnych
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,
  • Akademia Ignatianum w Krakowie,
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
  • Akademia Katolicka z Warszawie,
  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu,
  • Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie

Termin złożenia sprawozdań upływa 30 czerwca 2024 r.

UWAGA! Z powodu walidacji pomiędzy sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego w pierwszej kolejności należy zaimportować i przekazać do ministerstwa sprawozdanie finansowe.

Więcej informacji dotyczących wypełniania sprawozdań znajduje się na stronach pomocy.