Powrót do listy

Klasyfikacja ISCED w POL-on

W plikach pomocy użytkownika systemu POL‑on została umieszczona zaktualizowana informacja dotycząca klasyfikacji ISCED. Informacja jest dostępna pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/isced

Zaktualizowana informacja zawiera między innymi dokument ze szczegółowym opisem stosowania poszczególnych kodów ISCED. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem i weryfikację, czy kod ISCED został przypisany do kierunków studiów zgodnie z opisanymi tam zasadami.

Chcemy także zwrócić uwagę, że uczelnia powinna stosować ten sam kod ISCED dla danego kierunku zarówno podczas rejestracji tego kierunku w systemie POL‑on, jak i podczas zgłaszania tego kierunku do GUS. Wszelkie zaistniałe w tym obszarze niezgodności powinny zostać usunięte albo poprzez poprawę przez uczelnię kodu ISCED dla danego kierunku w systemie POL‑on, albo poprzez zgłoszenie konieczności poprawy tego kodu do GUS.