Powrót do listy

Kierunki studiów – umożliwienie korekty „Daty podjęcia, numeru uchwały dotyczącej utworzenia kierunku” (dla uchwały senatu uczelni) lub „Daty wydania,

W dniu 08.11.2012 została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca wszystkim uczelniom skorygowanie Daty podjęcia, numeru uchwały dotyczącej utworzenia kierunku (dla uchwały senatu uczelni) lub Daty wydania, numeru decyzji o nadaniu uprawnienia (dla decyzji ministra).

Funkcjonalność dostępna jest poprzez naciśnięcie przycisku Koryguj datę podjęcia, numer uchwały (dla uchwały senatu uczelni) lub Koryguj datę wydania, numer decyzji (dla decyzji ministra) na oknie "Dane szczegółowe uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie, profilu(-ach) kształcenia" – "Dane aktualne".