Powrót do listy

Kierunki studiów – obsługa „Kształcenia w zakresie filologii” (języki obce) oraz „Kształcenia filologii polskiej”

W systemie POL‑on została odblokowana funkcjonalność umożliwiająca weryfikację i zatwierdzanie danych uprawnień dotyczących „Kształcenia w zakresie filologii” oraz uruchamianie nowych studiów na podstawie już zatwierdzonych uprawnień dla „Kształcenia w zakresie filologii”.
Dla uprawnień określonych w systemie jako „Kształcenie w zakresie filologii” istniejących przed przebudową modułu Kierunki studiów (dostosowanie do aktualnych aktów prawnych), tj. 20.09.2012 pojawi się jedno uprawnienie do kierunku o nazwie „Filologia”.
Na podstawie tego uprawnienia (zweryfikowanego i zatwierdzonego) możliwe będzie uruchamianie studiów dla rekrutacji 2012/2013 wraz z określeniem nazwy specjalności i języków, w jakich odbywa się kształcenie.
Dla studiów uruchomionych przed 01.10.2012 możliwe będzie skorygowanie nazwy specjalności oraz informacji o językach, w jakich odbywa się kształcenie – opcja Koryguj na zakładce Dane aktualne dla wybranych studiów.

 Dodatkowo w systemie została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca uczelniom uruchomienie studiów określanych jako „Rekrutacja bez podziału na kierunki”.