Powrót do listy

Informacja w sprawie zakończenia procesu migracji kierunków studiów do nowej wersji systemu POL-on

W chwili obecnej do systemu zaimportowanych zostało ponad 6 tys. kierunków studiów z poprzedniej wersji systemu. Oświadczenie o poprawności całego procesu zostało wykonane przez 132 uczelnie. W dalszym ciągu trwają wyjaśnienia poszczególnych specyficznych przypadków z pracownikami MNiSW oraz OPI.

W związku z powyższym odblokowanie możliwości pełnej edycji w module oraz wprowadzania z poziomu uczelni rejestracji nowych kierunków i uruchomień planujemy wykonać po 18 listopada, by wyjaśnić i pomóc w uzupełnieniu do tego czasu jak najwięcej zgłoszonych przypadków wymagających indywidualnych decyzji.

Import kierunków międzyobszarowych zostanie wykonany przez OPI PIB bez konieczności uzupełniania danych przez uczelnie. Prosimy o nie wstrzymywanie decyzji o potwierdzeniu poprawności importu, jeżeli jest ona uwarunkowana wyłącznie brakiem tych kierunków w systemie. W pozostałych przypadkach zwracamy szczególną uwagę na weryfikację poprawności przekazanych przez Państwa danych poprzez zapoznanie się z raportami dotyczącymi:
– weryfikacji poprawności plików,
– wyniku migracji.