Powrót do listy

Informacja o rozszerzeniu słowników

Informujemy o rozszerzeniu słowników.

Słownik PR. Tytuł zawodowy II stopnia uzupełniono o pozycję OD (Oficer dyplomowany).
Słownik DO. Rodzaj dokumentu tożsamości uzupełniono o pozycje:
                      KP (Karta pobytu)
                      PDPC (Polski dokument podróży dla cudzoziemca)
                      TPDPC (Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca)
                      PDTC (Polski dokument tożsamości cudzoziemcaument tożsamości cudzoziemca).