Powrót do listy

Informacja o prowadzeniu badań związanych z obronnością

W dniu 28.12.2021 r. w module Instytucje w zakładce Działalność naukowa została udostępniona informacja o prowadzeniu przez instytucję badań związanych z obronnością i bezpieczeństwem.

Podobnie jak pozostałe zestawienia dotyczące działalności naukowej instytucji zestawienie jest dostępne dla użytkowników z rolą INST_DZIALALNOSC_NAUKOWA.