Powrót do listy

Informacja na temat sekcji 5 i 6 sprawozdania S-10 GUS: „Studenci i absolwenci − cudzoziemcy/Polacy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską”

Z uwagi na możliwe trudności w zebraniu rzetelnych informacji do sprawozdania S-10 za rok 2023 sekcja 5 (Studenci i absolwenci – cudzoziemcy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską) oraz sekcja 6 (Studenci i absolwenci – Polacy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską) według kraju uzyskania świadectwa dojrzałości, możliwe jest wypełnienie tych sekcji bez Polaków według starych zasad.

Docelowo osoby z sekcji 5 i 6 – Polacy i cudzoziemcy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską – powinni być wykazywani według kraju uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej II stopnia lub możliwie najlepszej oceny szacunkowej kraju pochodzenia.