Powrót do listy

Informacja dotycząca podpisu elektronicznego

Informujemy, że Ośrodek Przetwarzania Informacji nie jest jednostką uczestniczącą w sprzedaży certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego oraz nie jest odpowiedzialny za serwis techniczny związany z ich obsługą. Certyfikaty generowane i zarządzane zgodnie z wymaganiami ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450) oraz towarzyszącymi jej rozporządzeniami, wydawane są przez następujące podmioty:
   1. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
         ul. Pileckiego 65
         02-781 Warszawa
         tel.: +48 22 545-55-55
    2. Unizeto Technologies S.A.    
          ul. Królowej Korony Polskiej 21
          70-486 Szczecin       
          tel.: 801 540 340
    3. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.    
         ul. Sanguszki 1
          00-222 Warszawa    
          tel.: +48 22 530 20 00
    4. MobiCert Sp. z o.o.    
        ul. Mączeńskiego 6
        02-829 Warszawa    
         tel.: +48 22 243 99 30
    5. Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
         Aleja Krakowska 20a
         05-090 Raszyn    
         tel.: +48 22 720 79 55
Informacji na temat procedury związanej z zakupem certyfikatu udzielają poszczególne firmy, oferując jednocześnie asystę techniczną.
Kwestie związane z użyciem podpisu w naszym oprogramowaniu wyjaśniamy na naszym helpdesku