Powrót do listy

Harmonogram dostosowania JSA do POL-on 2.0

W związku z pracami trwającymi w systemie POL‑on informujemy, że został ustalony następujący harmonogram integracji z systemem JSA mający na celu finalne dostosowanie jego działania do pracy na danych POL‑on 2.0:

– Aktualnie w systemie POL‑on 2.0 w związku z okresem przejściowym na dostosowanie systemu do nowej ustawy trwa proces migracji modułów i raportowania danych w oparciu o obiekty pochodzące ze starej i nowej wersji aplikacji. Zgodnie z ustawą przejściową termin ten upływa 31 marca 2020 r. Docelowo wszystkie obiekty POL‑on będą posiadały nowe identyfikatory systemowe;

– Na potrzeby systemu JSA trwa przygotowanie dedykowanych usług po stronie POL‑on, które umożliwią wykorzystanie nowych interfejsów do nowej sesji egzaminacyjnej;

– Po integracji wewnętrznej nowych interfejsów pomiędzy POL‑on 2.0 a JSA w celu ułatwienia integracji instytucjom korzystającym z systemu JSA po 13 kwietnia br. nastąpi wdrożenie nowej wersji systemu JSA na środowisko DEMO na okres co najmniej 2 tygodni. Aktualizacja obejmować będzie dostosowanie do nowych identyfikatorów i danych z systemu POL‑on 2.0.,

wersja produkcyjna systemu JSA zostanie udostępniona po okresie testów, przy czym nie później niż do dnia 7 maja br