Powrót do listy

Formularz danych gromadzonych na potrzeby programu badań statystycznych statystyki publicznej

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572, z późniejszymi zmianami) Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego żąda od organów uczelni oraz założycieli uczelni niepublicznych przekazania informacji w zakresie zawartym w formularzu dotyczącym danych gromadzonych na potrzeby programu badań statystycznych statystyki publicznej, który zostanie zamieszczony w systemie POL‑on w dniu 20 stycznia 2015 r

Dane należy przekazać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dnia 29 stycznia 2015 r.

Dane te, w dużej mierze, pokrywają się z danymi przekazywanymi do GUS w ramach sprawozdań S-10, S-11, S-12. W okresie przejściowym, do czasu przejęcia sprawozdawczości wpisanej do PBSSP przez POL‑on, dane muszą być przekazywane zarówno do GUS i do MNiSW.

Wzór formularza dostępny jest na stronach pomocy systemowej.

W najbliższym czasie opublikujemy dla Państwa również szablon pliku w formacie xls, z którego możliwy będzie import danych do systemu po jego wdrożeniu w POL‑on.