Powrót do listy

ELA – Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych już działa pod adresem: http://absolwenci.nauka.gov.pl/

Rozpoczął się proces wdrażania systemu monitoringu losów zawodowych absolwentów uczelni. Podstawą systemu są raporty automatyczne. Głównym źródłem przedstawianych w nich informacji są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL‑on.

Na przeprowadzenie monitoringu pozwoliła nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2014 r. Pierwszym rocznikiem objętym badaniem są osoby, które ukończyły studia w 2014 r.