Powrót do listy

Dostosowanie systemu dla instytutów naukowych i badawczych

Informujemy, że z dniem 31 października 2011r. wdrożono modyfikacje systemu POL‑on umożliwiające instytutom naukowym i badawczym edycję struktury i przekazywanie danych o pracownikach naukowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.

Jednocześnie informujemy, że jednostki badawcze i naukowe mogą przesyłać zgłoszenia dotyczące zakładania kont na następujący adres mailowy: polon@nauka.gov.pl.

Informacje związane z zakładaniem kont dostępne na stronie: Konta w systemie