Powrót do listy

Dokumentacja importu – wersja 2

W dniu 10.02.2012 opublikowany został nowy format XSD definiujący strukturę plików importowych (wersja 2.0) oraz nowa wersja dokumentu opisującego zakres importowanych danych. Nowa wersja będzie obowiązywała dla plików importowych raportujących stan studentów na 1 marca 2012. Do tego czasu obowiązuje wersja dotychczasowa.