Powrót do listy

Dodatkowe godziny przeliczeń dla sprawozdań GUS (18:00 i 21:00)

Od dziś sprawozdania GUS przeliczają się 6 razy dziennie o godzinach: 7:00, 9:30, 12:00, 15:00, 18:00 oraz 21:00.