Powrót do listy

Dodanie edycji dyscyplin rozprawy w danych osób ubiegających się o stopień doktora

W dniu 28.02.2022 r. w module Osoby ubiegające się o stopień doktora, w zakładce Rozprawa doktorska dodano możliwość edycji wprowadzonych wcześniej dyscyplin rozprawy oraz okresu ich obowiązywania.

Dodatkowo zdjęto wymagalność z pola Data od kiedy obowiązuje dana dyscyplina.

Nie ma konieczności uzupełniania okresów obowiązywania wstecz, jeśli nie ulegały zmianom.