Powrót do listy

Dłuższe wyłączenie modułu Pracowników w systemie POL-on 2.0

W dniu jutrzejszym, tj. 10 czerwca 2020 r., o godz. 15.00 planowane jest czasowe wyłączenie modułu Pracownicy w systemie POL‑on 2.0.
Wyłączenie potrwa do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 10.00.

Wyłączenie jest związane z koniecznością wykonania długotrwałych przeliczeń w bazie danych, niezbędnych, aby wdrożyć przygotowane aktualizacje.

Wyłączony zostanie jedynie moduł Pracowników, reszta systemu POL‑on będzie w tym czasie działać.