Powrót do listy

Dane na potrzeby statystki publicznej dla GUS

Z dniem 3.01.2019 w systemie POL‑on zostanie udostępniona możliwość generowania sprawozdań S-10, S-11 i S-12 GUS za rok 2018.

Najważniejsze zmiany w sprawozdaniach w stosunku do poprzedniego roku zostały umieszczone na stronach pomocy systemu POL‑on pod adresem: Zmiany w sprawozdaniach za rok 2018 w stosunku do roku 2017.

Opis metodologii wyliczeń za rok 2018 został umieszczony na stronach pomocy systemu POL‑on pod adresem: Metodologia wyliczeń wykorzystywana w sprawozdaniach za rok 2018

Dla sprawozdań za rok 2018 nie będzie wymogu wcześniejszego złożenia oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym (oświadczenie rektora lub dyrektora jednostki). Takie oświadczenia, ze względu na okres przejściowy związany z wdrożeniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie będą składane w tym roku. Niemniej, zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, sprawozdania powinny być przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą o stanie faktycznym. Dane te będą także wykorzystane do naliczenia subwencji dla poszczególnych podmiotów.

 

Formularze należy przekazać w systemie POL‑on w terminie do 15 lutego 2019 r.