Powrót do listy

Czasowa niedostępność systemu POL-on (21.09.2022)

W dniu 21.09.2022 o godzinie 15.00 nastąpi przerwa techniczna uniemożliwiająca korzystanie z systemu POL‑on oraz ORPPD

Przerwa potrwa trzy godziny.

Około godziny 18.00 system powinien być ponownie dostępny dla użytkowników.