Powrót do listy

Brak możliwości składania oświadczeń o zgodności danych ze stanem faktycznym za rok 2021 od początku października

Uprzejmie informujemy, że z początkiem października 2022 system POL‑on nie będzie już udostępniał możliwości składania ani korygowania oświadczeń o zgodności danych w systemie POL‑on ze stanem faktycznym za rok 2021.