Powrót do listy

Baza streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich oraz autoreferatów i recenzji w postępowaniach habilitacyjnych

W wersji 5.8 systemu POL‑on została wdrożona funkcjonalność "Baza streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich oraz autoreferatów i recenzji w postępowaniach habilitacyjnych".

Funkcjonalność została udostępniona w ramach modułu " Doktor/Doktor habilitowany".

Umożliwia ona zamieszczenie w systemie następujących informacji:

  • streszczenie rozprawy doktorskiej lub autoreferat w postępowaniu habilitacyjnym i daty ich opracowania;
  • imiona i nazwiska recenzentów rozprawy doktorskiej lub osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz miejsce zatrudnienia recenzentów;
  • recenzje rozprawy doktorskiej lub osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego i daty ich opracowania.

Informacje powinny być wprowadzone do systemu w terminie 30 dni od dnia nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego.